Politica GDPR

Protecţia datelor cu caracter personal (rev.1 din 07.09.2023)

Politica de confidenţialitate

Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.coffeedive.ro se face în conformitate cu dispoziţiile legale cu privire la protecţia datelor cu caracter personal.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face numai atunci când acestea sunt necesare pentru procesarea solicitărilor dvs. (ex. procesarea si livrarea comenzilor etc). În cazul în care decideți să vă înscrieți la newsletter, vă dați acordul explicit pentru a primi informații cu privire la activitățile și noutățile Coffee Dive, precum și informații de potențial interes pentru dvs. Retragerea consimțământului se poate face prin dezabonare. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea niciunei prelucrări care a avut loc înainte de retragerea acestuia.

Datele cu caracter personal sunt obținute în mod direct de la dvs. atunci când completați formularul de contact sau ne tirmiteti informatii prin orice alta metoda de a comunica cu noi (ex. email, telefon). Datele pe care le colectăm datele de identificare și datele de contact. Aceste date sunt necesare pentru a putea să comunicăm cu dvs pentru scopul pentru care ați ales să interacționați cu noi. „Plugin-urile” de reţele sociale sunt evidențiate. Pentru a nu permite colectarea datelor de către operatorul reţelei sociale prin intermediul paginii noastre de internet, trebuie să vă deconectaţi de la serviciul operatorului de reţea socială înainte de vizitarea paginii noastre de internet. Politicile de utilizare a datelor platformelor sociale sunt disponibile pe websiteurile acestora.

Drepturile dumneavoastră

În conformitate cu prevederile GDPR, beneficiați de următoarele drepturi:

dreptul de acces, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la ștergerea datelor sau dreptul de a fi uitat, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri, dreptul la retragerea consimțământului în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare, dreptul la o cale de atac judiciară, dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal. În România, autoritatea competentă este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, www.dataprotection.ro. Pentru a exercita oricare dintre drepturile de mai sus, vă invităm să utilizați datele de contact. După primirea solicitării, vom verifica identitatea persoanei vizate. În măsura în care identitatea persoanei vizate nu se poate confirma, se va proceda la respingerea cererii. Dacă persoana vizată, în scopul exercitării drepturilor sale, oferă informații suplimentare, care permit identificarea sa, se va proceda la analiza solicitării. Termenul de transmitere a răspunsului este de 30 de zile, în condițiile prevăzute de GDPR. Atunci când este necesar, din motive legate de complexitatea și volumul cererilor primite simultan, această perioadă poate fi prelungită. Prin accesarea site-ului nostru, ați luat la cunoștință de informarea privind protecția datelor cu caracter personal.

Modalități de stocare

Datele colectate sunt stocate pe serverele furnizorilor de soluții informatice (facturare, hosting etc). Stocarea datelor se face strict în scopul de a putea să interacționăm cu dvs; datele nu se folosesc pentru niciun alt scop.

Durata de păstrare a datelor cu caracter personal

Datele de contact prelucrate în scop de marketing vor fi prelucrate pe durata pentru care vă mențineți acordul pentru a primi astfel de comunicări, la retragerea consimţământului acestea urmând a fi șterse. Nu vom păstra datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă decât este necesar pentru îndeplinirea scopului specific de utilizare.

Securitatea datelor cu caracter personal

Prin măsurile tehnice și organizatorice implementate, datele cu caracter personal sunt protejate împotriva accesului, divulgării, utilizării, modificării sau distrugerii neautorizate de către orice persoană fizică sau juridică.

Transmiterea datelor către terți

Coffee Dive nu distribuie date cu caracter personal unui terţ în alte scopuri decât cele descrise în website și în prezenta Politică. Datele cu caracter personal nu vor fi transmise către state situate în afara Uniunii Europene. Informaţiile dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate către autorități ale statului, în baza şi în limitele prevederilor legale şi ca urmare a unor cereri expres formulate în acest sens.

Tranzacțiile de plată

Plățile sunt procesate de NETOPIA PAYMENTS, iar modul în care acest partener gestionează datele cu caracter personal necesare pentru a procesa tranzacțiile inițiate de către utilizatorii www.coffeedive.ro se găsesc aici: https://netopia-payments.com/politica-de-confidentialitate/.

Transportul

Transportul este realizat cu partenerul Cargus, iar modul în care acest partener gestionează datele cu caracter personal necesare pentru a livra produsele comandate de utilizatorii www.coffeedive.ro se găsesc aici: https://www.cargus.ro/documente-oficiale-persoane-fizice/ .

Diverse

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Prin utilizarea site-ului utilizatorii acceptă fără obiecţiuni conditiile mentionate mai sus.